แบบฟอร์มสมัครงาน

สมัครงานตำแหน่ง
เงินเดือนที่ต้องการ
วันที่สามารถเริ่มงานได้
 
 
รูปควรมีขนาด 150 x 215 pixels
รูปสมัครงาน ไม่เกิน 1 MB
รองรับไฟล์ *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif

ประวัติส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ  
ชื่อภาษาไทย
นามสกุลภาษาไทย
ชื่อเล่น
ชื่อภาษาอังกฤษ
นามสกุลภาษาอังกฤษ
 
เลขที่บัตรประชาชน
กรุณาตรวจสอบ เลขที่บัตรประชาชน
สถานที่ออกบัตร
 
เพศ  
หมู่เลือด  
วันเกิด  

กรุณาตรวจสอบ วัน เดือน ปี เกิด อีกครั้งค่ะ

อายุ (ปี)  
ศาสนา  
น้ำหนัก  
ส่วนสูง  
ชื่อบิดา
นามสกุลบิดา
อายุ (ปี)  
อาชีพ  
ชื่อมารดา
นามสกุลมารดา
อายุ (ปี)  
อาชีพ  
สถานะทางการทหาร  
สถานะครอบครัว  
สถานะการสมรส
คู่สมรสมีรายได้หรือไม่
ชื่อคู่สมรส
นามสกุลคู่สมรส
อายุ (ปี)  
อาชีพ  
จำนวนบุตร (คน)
 

การติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์บ้าน
อีเมล

กรุณาใส่ข้อมูลอีเมลที่ต้องการให้ถูกต้องค่ะ

จังหวัด
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
จังหวัด
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์

ประวัติการศึกษา

กรุณาเรียงลำดับการศึกษาจากระดับต่ำกว่า ไประดับที่สูงกว่า

สถานศึกษา
วุฒิการศึกษา (ตัวอย่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต)
 
วิชาเอก
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
 
เพิ่มประวัติการศึกษา
การเข้าร่วมชมรม หรือ กิจกรรม
ตำแหน่ง
 

ประวัติการทำงาน

ชื่อสถานประกอบการ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันเริ่มงาน
สิ้นสุดการทำงาน
ระยะเวลาการทำงาน
เงินเดือนสุดท้าย
งานที่ได้รับมอบหมาย
สาเหตุที่ลาออก
 
เพิ่มประวัติการทำงาน

ทักษะด้านภาษา

เพิ่มทักษะด้านภาษา

ทักษะด้านอื่นๆ

พิมพ์ดีดภาษาไทย (คำ/นาที)
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ (คำ/นาที)
กีฬา
งานอดิเรก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้
ความสามารถพิเศษ
กรุณาระบุข้อดีของตัวท่าน
กรุณาระบุข้อเสียของตัวท่าน
เป้าหมายที่สำคัญในชีวิตท่าน
ช่วยอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณ ว่ามีเหตุผลอะไรที่เราต้องจ้างคุณ

บุคคลอ้างอิง

กรุณาระบุบุคคลอ้างอิง 2 ท่านที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของท่าน หรือไม่ใช่พนักงานในบริษัทนี้
บุคคลอ้างอิง 1
ชื่อ
นามสกุล
อายุ (ปี)  
อาชีพ  
เบอร์โทรศัพท์
บุคคลอ้างอิง 2
ชื่อ
นามสกุล
อายุ (ปี)  
อาชีพ  
เบอร์โทรศัพท์
กรณีฉุกเฉินบริษัทสามารถติดต่อบุคคลต่อไปนี้
บุคคลที่สามารถติดต่อกรณีฉุกเฉิน 1
ชื่อ
นามสกุล
อายุ (ปี)  
อาชีพ  
เบอร์โทรศัพท์
บุคคลที่สามารถติดต่อกรณีฉุกเฉิน 2
ชื่อ
นามสกุล
อายุ (ปี)  
อาชีพ  
เบอร์โทรศัพท์

ไฟล์แนบ         รองรับไฟล์ *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif ขนาดไม่เกิน 3 MB
 
เลือกไฟล์แนบ
รองรับไฟล์ *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif ขนาดไม่เกิน 3 MB

เลือกไฟล์แนบ
รองรับไฟล์ *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif ขนาดไม่เกิน 3 MB

เลือกไฟล์แนบ
รองรับไฟล์ *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif ขนาดไม่เกิน 3 MB

เลือกไฟล์แนบ
รองรับไฟล์ *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif ขนาดไม่เกิน 3 MB

เลือกไฟล์แนบ
รองรับไฟล์ *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif ขนาดไม่เกิน 3 MB